کاهش همکاری دو شرکت بزرگ دیگر با ایران در پی خروج آمریکا از برجام

21 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

با نزدیک شدن زمان اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا که در چارچوب خروج واشنگتن از برجام عملیاتی خواهد شد، دو شرکت دیگر خارجی دیگر اعلام کردند که تعاملات خود را با تهران کاهش می دهند.