انتظار بخش خصوصی اقتصاد ایران برای لغو تحریم ها و خروج از رکود به سر رسید

26 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بخش خصوصی اقتصاد ایران اگر چه زیر سایه بخش دولتی نگه داشته شده است اما در حوزه هایی مانند قطعه سازی و مسکن و ساخت و ساز سهم قابل توجهی دارد. با لغو تحریم های ایران، انتظار این بخش برای تقویت و خروج از رکود به پایان رسیده است.