باز هم مردمی که با وجود خطر کرونا مجبور به ایستادن در صف شلوغ روغن شده‌اند

06 آذر 1399