تجمع و اعتراض خریداران خودرو از شرکت صنعت خودرو آذربایجان موسوم به آذویکو

06 اسفند 1399