راهپیمایی بازنشستگان در اصفهان با سردادن شعار دشمن ما همین جاست، دروغ میگن آمریکاست

06 اردیبهشت 1400