چشم انداز اقتصاد ایران در آستانه توافق هسته ای

24 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نیاز اقتصاد بیمار ایران به سرمایه گذاری های چندصد میلیارد دلاری و بیرون آمدن ایران از انزوای جهانی که در چشم انداز توافق هسته ای قرار دارد تا چه اندازه واقع بینانه است. آیا صرف برداشته شدن تحریمهای بین المللی همه یا اغلب مشکلات اقتصادی ایران امروز برطرف خواهد شد؟ _