نگاهی به میزان درآمد و هزینه متوسط خانوارهای ایران

20 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تاز‌ه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از متوسط درآمد-هزینه‌ ایرانیان درسال ۹۳نشان می‌دهد درآمد آنها، اندکی بیش از هزینه های شان است.این آمار نشان می دهد متوسط هزینه ماهانه یک خانوار شهری حدود یک میلیون و ۹۵۷هزار تومان و متوسط درآمد ماهانه حدود ۲میلیون و ۱۰هزار تومان بوده است.