حذف تحریم ها بدون اصلاحات ساختاری، اقتصاد ایران را نجات نمی دهد

07 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بعضی تحلیل گران با نگاه به چشم اندازِ رفعِ تحریم های بین المللی علیه ایران، ایران آینده را آلمان خاور میانه نامیده اند. با این حال بسیاری از اقتصاددانان میگویند بدون اصلاحات اساسی و ساختاری، حذف تحریم ها بخودی خود اقتصاد شکننده و آسیب دیده ایران را نجات نمی دهد.