تجمع مالکان باشگاههای ورزشی در فریدونکنار مازندران؛ شش ماه تعطیل هستیم و هیچ حمایتی نداریم

25 دی 1399