«اقتصاد مقاومتی» اسم رمز حامیان رهبر برای فشار بر دولت روحانی

20 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در روزهای پایانی سال در حالی که ایرانیان برای نوروز آماده می شوند و گرانی هم ادامه دارد، اصولگرایان و دولت روحانی بر سر انتخاب راه حل مشکلات اقتصادی بار دیگر وارد کشمکش شده اند. اقتصاد مقاومتیِ مد نظر رهبر ابزاری برای نقد سیاست های دولت قرار گرفته است. گزارش مسعود سفیری