فرار مالیاتی، پروژه های ناتمام و پرداخت یارانه ها

10 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سیاری از بحران های فعلی اقتصادی ایران ناشی از کمبود منابع و اتلاف آن است. اصلاح نظام مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی تا حدی می تواند به دولت برای مقابله با این مشکلات کمک کند. اما بررسی ها نشان می دهد فرار مالیاتی در ایران ابعاد گسترده ای دارد.