تاثیر نفت ارزان بر استراتژی منطقه ای ایران

01 دی 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کاهش جهانی قیمت نفت اگرچه منابع مالی ایران را محدود می کند، اما به نظر می رسد این موضوع تاثیر چندانی بر رویکرد مقامات جمهوری اسلامی در مورد پرونده هسته ای و کمک مالی به متحدانی مانند سوریه نداشته باشد.