دولت روحانی می گوید تورم سال ۹۳ به زیر ۱۵درصد رسیده؛ اما باز گرانی هست

02 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مقام های اقتصادی و آمار ایران می گویند دولت حسن روحانی توانسته است در سال ۹۳، شعار خود درباره کاهش تورم را به انجام برساند چرا که به گفته آنها، نرخ تورم در ایران در سال گذشته به زیر ۱۵ درصد رسید. با وجود این کاهش تورم، اما گرانی ادامه دارد. گزارش آرش سیگارچی