رکود اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم در ایران همچنان ادامه دارد

31 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کاهش فروش اتومبیل های صنعت خودرو سازی ایران و کاهش ارزش برابری ریال در برابر ارزهای معتبر خارجی نشانه های جدید ی هستند، که همزمان با کسادی بازار مسکن، از رکود اقتصادی و کاهش شدید قدرت خرید مردم حکایت میکنند.