سیاست های جدید دولت ایران برای خروج اقتصاد از رکود

26 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دولت ایران برای مقابله با رکود و بالا بردن میزان رشد اقتصادی، سیاست های پولی خود را در شش ماه آینده تغییر می دهد. انتشار اوراق بهادار، بخشی از سیاست های جدید است که دولت حسن روحانی برای خروج از رکود پیشنهاد کرده است.