صف طولانی کارگران شهرداری برای دریافت گوشت یخ زده

22 اسفند 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.


براساس تصاویر منتشر شده کارگران شهرداری برای دریافت گوشت  صف کشیده‌اند و یکی از کارگران در این ویدئو می گوید که این صف چندین ساعت طول کشیده است. 
گزارش‌ها حاکی‌است که این صف مروبوط به کارگران شهرداری در مشهد است.