بمب های ساعتی در مسیر اقتصاد ایران، تحولات منفی در بخش مسکن و ضررهای پایین آمدن قیمت نفت

14 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حسن روحانی، رییس جمهور ایران وعده داده امسال سال بهتری برای اقتصاد ایران خواهد بود. چرا که به گفته او میزان رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت و کسب و کارهای مختلف دوباره رونق خواهند گرفت.