دلایل افزایش فقر، تصمیم بانک مرکزی برای صدور کارت های جدید اعتباری، و افزایش هزینه های جاری دولت ایران

29 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وضعیت معیشت شما که در ایران هستید نسبت به سال های قبل چه تغییری کرده؟ آیا قدرت خرید شما افزایش یافته و در رفاه بیشتری زندگی می کنید یا اینکه احساس می کنید سفره خانواده شما کوچک تر شده و فقیرتر شده اید؟ وزیر تعاون ایران می گوید بر تعداد فقرا در شهرها و روستاها افزوده شده است.