پرونده اقتصادی دولت روحانی در سالی که گذشت

28 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سال مالی ۱۳۹۵خورشیدی در ایران امروز با آغاز تعطیلات رسمی نوروزی به پایان می رسد. پرونده اقتصادی دولتی که دو ماه دیگر وارد رقابت های انتخاباتی می شود هم منتقد دارد و هم موافق. گزارش مسعود سفیری