بیماری را به دلیل «نبود پل» در یک روستای سیستان و بلوچستان از رودخانه گذراندند

28 اردیبهشت 1398