دکتر سیامک شجاعی: «ارز دیجیتال پیمان» روش جدید حکومت برای دور کردن مردم از طلا و ارزهای معتبر است

15 بهمن 1397