رونق اقتصادی ایران در راه است؛ بهائیان از این فرصت محروم اند

30 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

صندوق بین المللی پول می گوید پس از اجرای برجام فصل جدیدی برای رونق اقتصادی در ایران فراهم شده اما به رغم قوانین داخلی و تعهدات حقوق بشری بین المللی مقام های ایران بهائیان را از این فرصت طلائی محروم ساخته است. [[PKG]]