کارخانه قند ورامین پس از ۸۱ سال تعطیل شد

06 بهمن 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کارخانه قند ورامین که یکی از قدیمی ترین کارخانه های تولید قند در ایران است، که به‌دلیل کمبود مواد اولیه تعطیل شد. در چند سال گذشته سیاست های گاه متناقض صادراتی و وارداتی ایران باعث تعطیلی تعدادی از کارخانه های قند و شکر شده است. گزارش از حسام ایمانی.