تداوم اعتصاب کامیونداران و رانندگان همزمان با اعتصاب رانندگان تاکسی در ورامین

14 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دامنه اعتصاب کامیونداران و رانندگان بین جاده ای در ایران که این روزها دور دوم خود را پشت سر میگذراند، به حوزه رانندگان درون شهری هم کشیده شده است. رانندگان معترض خواهان مجوز کار بیست و چهار ساعته برای مقابله با مشکلات معیشتی شان هستند.