افزایش میانگین سن ازدواج در ایران

13 دی 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

متوسط سن ازدواج مردان در ایران به ۲۸ و زنان به ۲۴ سال رسیده است .افزایش سن ازدواج در ایران در حالی است که در سالهای اخیر مقامات سیاست ترغیب جوانان به ازدواج در سنین پایین تر و باروری را در پیش گرفته اند . گزارش کوروش صحتی