آدرس هایی از پولهای کثیف در انتخابات مجلس؛ وزیر کشور به مجلس می رود

31 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در آستانه حضور وزیر کشور ایران در مجلس برای ارایه اسناد ورود«پولهای کثیف»به انتخابات،یک نماینده مجلس می گوید که اعضای سرشناس دولت سابق ایران،تلاش برای دردست گرفتن مجلس را آغاز کرده اند. موید حسینی صدر، می گوید«قاچاقچی‌های مواد مخدر وارد عرصه فعالیت انتخاباتی شده‌اند».گزارش آرش سیگارچی