پزشکان ایرانی خواستار آزادی یک پزشک درویش زندانی شدند

21 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ایران یکصد پزشک با ارسال نامه ای به رییس قوه قضاییه خواستار آزادی دکتر نازیلا نوری پزشک درویش زندانی در زندان قرچک شدند. گزارش شهرام بهرامی