تصاویری از حضور ماموران نیروی انتظامی برای تخریب خانه‌های «ده‌ونک»تهران

22 آبان 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ویدئوهای منتشر شده در فضای مجازی، حضور گسترده ماموران نیروی انتظامی را در ‌«ده‌ونک» تهران نشان می دهد. در این ویدئو گفته می‌شود حضور این ماموران برای تخریب خانه‌های ده‌ونک است که دانشگاه الزهرا مدعی مالکیت ‌آن‌هاست.