گام های بعدی در توافق هسته ای

25 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پس از رسیدن به توافق حالا نوبت به بررسی متن ۱۵۰ صفحه ای آن رسیده است. قدرتهای جهانی برای اجرایی کردن توافق هسته ای با ایران باید اقدام های اساسی انجام دهند.