اعتراض صدها مریوانی به ممانعت از دوچرخه سواری بانوان در این شهر

14 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هزار و چهارصد نفر از فعالان محیط زیست و شهروندان شهر مریوان در نامه ای به ممانعت نهادهای امنیتی از دوچرخه سواری بانوان مریوانی اعتراض کرده اند. ساکنان مریوان قرار بود سه شنبه هر هفته به صورت نمادین و برای احترام به محیط زیست اتومبیل ها را خاموش کرده و از دوچرخه استفاده کنند.