واکنش آمریکا به انتشار خبر جاسوسی هکرهای ایرانی

09 خرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

دولت آمریکا در جریان هک شدن حسابهای شبکه اجتماعی برخی مقامات این کشور قرار گرفته است. روز پنجشنبه یک شرکت آمریکائی اعلام کرد شبکه ای جعلی کشف کرده که از طریق شبکه های اجتماعی جاسوسی مقامات بلندمرتبهء کشورهای مختلف را میکرده.