شرکت آمریکایی برای کاربران ایرانی اینترنت محدودیت گذاشت

29 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک شرکت ارائه خدمات اینترنتی آمریکایی دسترسی به بخش های زیادی از اینترنت را برای کاربران کشورهای ایران، کوبا، سوریه و کره شمالی مسدود کرده است.