تشدید سختگیری ها علیه مسیحیان ایران

20 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گزارشهای حاکی از تشدید سختگیری ها علیه مسیحیان در ایران، که با احیای دور اول تحریم های آمریکائی علیه برنامه های اتمی، موشکی و اقدامات مخرب جمهوری اسلامی ایران در منطقه همزمان شده است، واکنش تشکیلات مدافع آزادی مذهب در سطحی بین المللی را در پی داشته است.