مجلس موافق افشای نام نمایندگان مرتبط با رحیمی نیست

08 بهمن 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالیکه معاون سابق رئیس جمهوری ایران به صراحت از پرداخت پول به ۱۷۰ نماینده اصولگرا می گوید، هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی مانع انتشار نام این نمایندگان شده است. همزمان، دولت روحانی از برخی وزرای سابق دولت احمدی نژاد شکایت کرده است. گزارش آرش سیگارچی