وزیر دادگستری: مشایی در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی نقش قابل توجه داشته است

14 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران می‌گوید اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی‌نژاد در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی نقش قابل توجهی داشته ‌است.