ادامه موج چهارم کووید در ایران؛ وزارت بهداشت: هلال احمر هنوز واکسن وارد نکرده است

28 فروردین 1400