کرونا در ایران | مخالفت مردم در امیدیه با خاکسپاری اجساد مبتلا به کرونا در نزدیک خانه‌ها

12 فروردین 1399