دکتر علایی: مقامات استانی ایران منتظر دولت نشوند؛ اقدام به تعطیلی مدارس و پادگان‌ها کنند

08 اسفند 1398