دکتر علایی: ایران در نقطه عطف قرار دارد؛ اگر فورا اقدام نشود کرونا از کنترل خارج می‌شود

07 اسفند 1398