روایت همسر یک بیمار بستری در بیمارستان مسیح دانشوری تهران: امکاناتی نداده‌اند

13 اسفند 1398