کرونا در ایران | تصاویری از مسیر شیراز و اصفهان و سفر مردم، بی‌توجه شیوع کرونا

01 فروردین 1399