کرونا در ایران | روایت رئیس بیمارستانی در یزد از ناتوانی برای درمان مبتلایان به کرونا

06 فروردین 1399