کامیار علایی: وزارت بهداشت یا از آمار مبتلایان مطلع نبوده یا می‌دانسته ولی اعلام نکرده

01 اسفند 1398