گزارش فرهاد پولادی ازکنوانسیون آزادی ایران ۲۰۱۸

16 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کنوانسیون ایران آزاد ۲۰۱۸ عصر دیروز توسط سازمان جوامع ایرانیان آمریکایی در شهر واشنگتن برگزار شد. رودی جولیانی، شهردار پیشین نیویورک و بیل ریچاردسون، فرماندار پیشین ایالت نیومکزیکو از سخنرانان کلیدی این کنوانسیون بودند.