تصویب طرح نظارت بر توافق اتمی با ایران در کمیته روابط خارجی سنا

26 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک کمیته سنای آمریکا لایحه ای را تائید کرده است که به کنگره این کشور در مورد توافقی احتمالی با ایران برای جلوگیری از تولید تسلیحات اتمی توسط تهران در ازای برطرف ساختن تحریم ها حق رای می دهد.