سختگیری ها برای اجرای کنسرت در شهرهای ایران ادامه دارد

19 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ممانعت برخی نهادهای امنیتی در ایران از اجرای کنسرت ها در برخی از شهرها حالا به بحث اصلی منتقدان حوزه موسیقی بدل شده و واکنش وزیر ارشاد را نیز در پی داشته است.گزارش شپول عباسی