برگزاری نشست «جامعه مدنی ایران و راهی به سوی دموکراسی» در کانادا

21 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نشستی با عنوان «جامعه مدنی ایران و راهی به سوی دموکراسی» از سوی شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد، برای بررسی چالش های موجود بر سر گذار به دموکراسی برگزار می‌شود.