مجوز نمایش فیلم "۵۰ کیلو آلبالو" لغو شد

18 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

معاون نظارت وارزشیابی سازمان سینمایی از عدم صدور مجوز نمایش مجدد برای فیلمِ ۵۰ کیلو آلبالو به کارگردانی مانی حقیقی خبر داد. حبیب ایل بیگی گفته است، نمایش ۵۰ کیلوآلبالو در تهران متوقف و در هرجای دیگر ایران بر روی پرده باشد، نمایش آن متوقف خواهد شد. گزارش شپول عباسی