نگاهی به ماجرای غرق نفتکش ایرانی؛ بدترین سانحه دریایی چند دهه اخیر

25 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نفتکش ایرانی سانچی که پس از برخورد با یک کشتی باربری در آبهای چین آتش گرفته بود، در هشتمین روز آتش‌سوزی غرق شد. به گزارش خبرگزاری‌ها این سانحه که بدترین سانحه دریایی در چند دهه گذشته است، می‌تواند آسیب جدی به اکوسیستم دریایی در دریای شرق چین وارد کند.