نگاهی به ماجرای غرق نفتکش ایرانی؛ بدترین سانحه دریایی چند دهه اخیر

25 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

نفتکش ایرانی سانچی که پس از برخورد با یک کشتی باربری در آبهای چین آتش گرفته بود، در هشتمین روز آتش‌سوزی غرق شد. به گزارش خبرگزاری‌ها این سانحه که بدترین سانحه دریایی در چند دهه گذشته است، می‌تواند آسیب جدی به اکوسیستم دریایی در دریای شرق چین وارد کند.