آمار کودکان کار ایران

25 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مهدی کوهستانی نژاد، عضو کنگره کار کانادا و فعال حقوق کارگری: آمار رسمی کودکان کار ایران منتشر نمی شود، اما برآورد شده بین ۲ تا ۷ میلیون کودک کار داریم که سازمان بهزیستی به زندگی آنان بی اعتناست.